DANH MỤC
  • Thế sự
 
  • Chánh kiến
 
  • Giới luật
 
  • Đại tạng kinh Việt nam
 
  • Tìm hiểu kinh Nikaya
 
  • Dựng lại Chánh pháp
 
  • Nghiên cứu – Đối luận
 
  • Tham vấn – Hỏi đáp  
  • Thư viện
 
 
 
  Cập nhật ngày: 03/06/2017
 
  Cập nhật ngày: 26/05/2017
 
  Cập nhật ngày: 22/10/2016
 
  Cập nhật ngày: 23/08/2016
 
  Cập nhật ngày: 21/08/2015
 
  Cập nhật ngày: 02/04/2015
 
     
 
  • Thư viện thầy Thông Lạc
 
  • Danh mục trên Giọt Nắng Chơn Như.
 
  • Vấn đạo thầy Thích Bảo Nguyên
 
  • TV Chơn Như (YouTube)
 
  • Tu viện Chơn Như
 
  • Chơn Lạc
 
     
     THỐNG KÊ  
  Số người Online: 2  
  Số lượt truy cập: 13488  
     
  Untitled Document
   
 
  Chánh kiến
• PHÁP PHẬT - SỰ THẬT CHUNG NHÂN LOẠI  
Cập nhật ngày : 18.04.2016 (Đã đọc : 4406 lần )

Lời xưa Phật dạy: “Pháp Ta thiết thực hiện tại, không có thời gian, đến để mà thấy, có quả tức thời, chỉ người trí tự mình giác hiểu.”

...Chư tỷ-kheo, xưa cũng như nay, Ta chỉ nói lên sự khổ và sự diệt khổ. Chư tỷ-kheo, nếu ở đây những người khác nhiếc mắng, phỉ báng, làm cho Như Lai tức giận, thì này các tỷ-kheo, ở đây, Như Lai không có sân hận, không có bất mãn, tâm không phẫn nộ. Chư tỷ-kheo, nếu ở đây, những người khác cung kính, tôn trọng, lễ bái, cúng dường Như Lai, thì này các tỷ-kheo, ở đây Như Lai không có hoan hỷ, sung sướng, Tâm không thích thú. Chư tỷ-kheo, nếu những người khác cung kính, tôn trọng, lễ bái, cúng dường Như Lai, thì này các tỷ-kheo, ở đây Như Lai suy nghĩ: "Ðây là điều xưa kia đã từng biết rõ: ở đây là trách nhiệm Ta phải làm."

Do vậy, này các tỷ-kheo, nếu có những người khác nhiếc mắng, phỉ báng, làm cho các ông tức giận, ở đây các ông chớ có sân hận, bất mãn, tâm chớ khởi phẫn nộ. Do vậy, này các tỷ-kheo, nếu có những người khác cung kính, tôn trọng, lễ bái cúng dường các ông, thì ở đây, các ông chớ có hoan hỷ, sung sướng, tâm sanh thích thú. Do vậy, này các tỷ-kheo, nếu có những người khác cung kính, tôn trọng, lễ bái cúng dường các ông, thì ở đây, các ông hãy suy nghĩ: "Ðây là điều xưa kia đã từng biết rõ, đây là những trách nhiệm ta phải làm."

Chư tỷ-kheo, như vậy, pháp được Ta khéo giảng, làm cho tỏ lộ, làm cho khai thông, làm cho khai thị, được loại trừ các vải quấn cũ. Chư tỷ-kheo, vì pháp được Ta khéo giảng, làm tỏ lộ, làm cho khai thông, làm cho khai thị, được loại trừ các vải quấn cũ, nên những vị tỷ-kheo, là bậc A-la-hán, các lậu hoặc đã tận, tu hành thành mãn, việc nên làm đã làm, gánh nặng đã đặt xuống, lý tưởng đã thành đạt, hữu kiết sử đã đoạn trừ, được giải thoát nhờ chánh trí, vòng luân chuyển (sanh tử) của những vị này không thể chỉ bày... 

            Quý vị xem thêm đầy đủ từ link: http://giotnangchonnhu.org/index.php?mod=detail&ID_theloai=16&ID_theloaitin=4&ID_tintuc=625
Nay thầy Thích Bảo Nguyên cũng đã hống lên (tiếng hống sư tử chúa) tự sâu thẳm lòng từ bi yêu thương nhân loại:

            "Ta không vì một tôn giáo nào mà để Ta nói xấu về họ.
            Ta không vì một nhóm người nào mà để Ta nói xấu về họ.
            Ta không vì một cá nhân nào mà để Ta nói xấu về họ.

Ta chỉ nói lên sự thật Chân Lý này cho mọi người dù có tôn giáo hay không tôn giáo đều phải sống như vậy. Sự thật được nói lên khó hiểu, khó nghe, khó vừa lòng mọi người, nhưng Chân Lý không thể nào nói sai được. Chỉ có người đủ duyên lành, tri kiến sâu rộng mới hiểu và chấp nhận lời Ta nói.

Người chống đối Ta, phỉ báng Ta, muốn hại Ta là người (để mà) Ta đáng thương nhất".              Vì tham ái muôn loài đau khổ,
              Nợ duyên rồi ắt phải hợp tan.
              Hãy tinh tấn xa lìa nhân quả,
              Hết khổ đau an lạc Niết-bàn. 


              Mời quý vị xem thêm bài liên quan sau:
<<Quay lai
Gửi cho bạn bè Trang in
 
     
  Các bài viết khác của chủ đề Chánh kiến  
     •  TÂM CẤU UẾ PHIỀN NÃO. Thầy Thích Bảo Nguyên. (16.08.2017)  
     •  PHẬT TỬ VẤN ĐẠO THẦY. Thầy Thích Bảo Nguyên (14.08.2017)  
     •  KHÔNG PHÓNG DẬT BẤT TỬ. Thầy Thích Bảo Nguyên. (09.08.2017)  
     •  NÓI LÁO ĐỌA ĐỊA NGỤC. Thầy Thích Bảo Nguyên. (02.08.2017)  
     •  TÂM TINH VI KHÓ THẤY. Thầy Thích Bảo Nguyên (27.07.2017)  
     •  BÁT CHÁNH ĐƯỜNG THÙ THẮNG. Thầy Thích Bảo Nguyên. (20.07.2017)  
     •  NGƯỜI HÀNH TRÌ THIỀN ĐỊNH. Thầy Thích Bảo Nguyên. (17.07.2017)  
     •  TRỞ THÀNH TỲ KHEO VÔ CẤU. Thầy Thích Bảo Nguyên. (10.07.2017)  
     •  NGƯỜI CHIẾN THẮNG KHÔNG BẠI. Thầy Thích Bảo Nguyên. (07.07.2017)  
     •  TỰ MÌNH LÀM HÒN ĐẢO. Thầy Thích Bảo Nguyên. (03.07.2017)  
     •  ĐOẠN DIỆT GỐC PHIỀN NÃO. Thầy Thích Bảo Nguyên. (30.06.2017)  
     •  PHÁP HỶ ĐEM AN LẠC. Thầy Thích Bảo Nguyên (22.06.2017)  
     •  PHÁP TU GIẢI THOÁT HIỆN TẠI. Thầy Thích Bảo Nguyên (19.06.2017)  
     •  PHÁP HÀNH NGŨ CĂN, NGŨ LỰC. Thầy Thích Bảo Nguyên. (08.06.2017)  
   
  TRANG : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ...[Next 5 of 38 pages] ...
     
 
   
 
   
Trang Chủ   |   Thư Ngỏ   |   Diễn Đàn   |   Liên hệ   |     Quản lý |  

 

©2012- Bản quyền thuộc GIỌT NẮNG CHƠN NHƯ
Email: banbientapgiotnangchonnhu@gmail.com
(Ghi rõ nguồn khi sử dụng tư liệu bài viết trong website này)