DANH MỤC
  • Thế sự
 
  • Chánh kiến
 
  • Giới luật
 
  • Đại tạng kinh Việt nam
 
  • Tìm hiểu kinh Nikaya
 
  • Dựng lại Chánh pháp
 
  • Nghiên cứu – Đối luận
 
  • Tham vấn – Hỏi đáp  
  • Thư viện
 
 
 
  Cập nhật ngày: 22/10/2016
 
  Cập nhật ngày: 23/08/2016
 
  Cập nhật ngày: 18/04/2016
 
  Cập nhật ngày: 25/03/2016
 
  Cập nhật ngày: 21/08/2015
 
  Cập nhật ngày: 02/04/2015
 
     
 
  • Thư viện thầy Thông Lạc
 
  • Danh mục trên Giọt Nắng Chơn Như.
 
  • Vấn đạo thầy Thích Bảo Nguyên
 
  • TV Chơn Như (YouTube)
 
  • Tu viện Chơn Như
 
  • Chơn Lạc
 
     
     THỐNG KÊ  
  Số người Online: 1  
  Số lượt truy cập: 19223  
     
  Untitled Document
   
 
  Chánh kiến
• PHÁP PHẬT - SỰ THẬT CHUNG NHÂN LOẠI  
Cập nhật ngày : 18.04.2016 (Đã đọc : 3707 lần )

Lời xưa Phật dạy: “Pháp Ta thiết thực hiện tại, không có thời gian, đến để mà thấy, có quả tức thời, chỉ người trí tự mình giác hiểu.”

...Chư tỷ-kheo, xưa cũng như nay, Ta chỉ nói lên sự khổ và sự diệt khổ. Chư tỷ-kheo, nếu ở đây những người khác nhiếc mắng, phỉ báng, làm cho Như Lai tức giận, thì này các tỷ-kheo, ở đây, Như Lai không có sân hận, không có bất mãn, tâm không phẫn nộ. Chư tỷ-kheo, nếu ở đây, những người khác cung kính, tôn trọng, lễ bái, cúng dường Như Lai, thì này các tỷ-kheo, ở đây Như Lai không có hoan hỷ, sung sướng, Tâm không thích thú. Chư tỷ-kheo, nếu những người khác cung kính, tôn trọng, lễ bái, cúng dường Như Lai, thì này các tỷ-kheo, ở đây Như Lai suy nghĩ: "Ðây là điều xưa kia đã từng biết rõ: ở đây là trách nhiệm Ta phải làm."

Do vậy, này các tỷ-kheo, nếu có những người khác nhiếc mắng, phỉ báng, làm cho các ông tức giận, ở đây các ông chớ có sân hận, bất mãn, tâm chớ khởi phẫn nộ. Do vậy, này các tỷ-kheo, nếu có những người khác cung kính, tôn trọng, lễ bái cúng dường các ông, thì ở đây, các ông chớ có hoan hỷ, sung sướng, tâm sanh thích thú. Do vậy, này các tỷ-kheo, nếu có những người khác cung kính, tôn trọng, lễ bái cúng dường các ông, thì ở đây, các ông hãy suy nghĩ: "Ðây là điều xưa kia đã từng biết rõ, đây là những trách nhiệm ta phải làm."

Chư tỷ-kheo, như vậy, pháp được Ta khéo giảng, làm cho tỏ lộ, làm cho khai thông, làm cho khai thị, được loại trừ các vải quấn cũ. Chư tỷ-kheo, vì pháp được Ta khéo giảng, làm tỏ lộ, làm cho khai thông, làm cho khai thị, được loại trừ các vải quấn cũ, nên những vị tỷ-kheo, là bậc A-la-hán, các lậu hoặc đã tận, tu hành thành mãn, việc nên làm đã làm, gánh nặng đã đặt xuống, lý tưởng đã thành đạt, hữu kiết sử đã đoạn trừ, được giải thoát nhờ chánh trí, vòng luân chuyển (sanh tử) của những vị này không thể chỉ bày... 

            Quý vị xem thêm đầy đủ từ link: http://giotnangchonnhu.org/index.php?mod=detail&ID_theloai=16&ID_theloaitin=4&ID_tintuc=625
Nay thầy Thích Bảo Nguyên cũng đã hống lên (tiếng hống sư tử chúa) tự sâu thẳm lòng từ bi yêu thương nhân loại:

            "Ta không vì một tôn giáo nào mà để Ta nói xấu về họ.
            Ta không vì một nhóm người nào mà để Ta nói xấu về họ.
            Ta không vì một cá nhân nào mà để Ta nói xấu về họ.

Ta chỉ nói lên sự thật Chân Lý này cho mọi người dù có tôn giáo hay không tôn giáo đều phải sống như vậy. Sự thật được nói lên khó hiểu, khó nghe, khó vừa lòng mọi người, nhưng Chân Lý không thể nào nói sai được. Chỉ có người đủ duyên lành, tri kiến sâu rộng mới hiểu và chấp nhận lời Ta nói.

Người chống đối Ta, phỉ báng Ta, muốn hại Ta là người (để mà) Ta đáng thương nhất".              Vì tham ái muôn loài đau khổ,
              Nợ duyên rồi ắt phải hợp tan.
              Hãy tinh tấn xa lìa nhân quả,
              Hết khổ đau an lạc Niết-bàn. 


              Mời quý vị xem thêm bài liên quan sau:
<<Quay lai
Gửi cho bạn bè Trang in
 
     
  Các bài viết khác của chủ đề Chánh kiến  
     •  CHẤM DỨT NGÔI NHÀ SINH TỬ. Thầy Thích Bảo Nguyên. (25.03.2017)  
     •  BA PHÁP QUÁN DIỆT PHIỀN NÃO. Thầy Thích Bảo Nguyên. (21.03.2017)  
     •  QUY Y TAM BẢO. Thầy Thích Bảo Nguyên. (17.03.2017)  
     •  PHÁP PHẬT THIẾT THỰC HIỆN TẠI. Thầy Thích Bảo Nguyên. (11.03.2017)  
     •  NGÔI NHÀ SINH TỬ. Thầy Thích Bảo Nguyên. (07.03.2017)  
     •  DIỆT PHIỀN NÃO LUÂN HỒI CHẤM DỨT. Thầy Thích Bảo Nguyên. (28.02.2017)  
     •  Ý NGHĨA BỐ THÍ. Thầy Thích Bảo Nguyên. (20.02.2017)  
     •  TÂM VÔ LẬU CHỨNG NIẾT BÀN 2. Thầy Thích Bảo Nguyên. (17.02.2017)  
     •  HẠNH PHÚC CHÂN CHÍNH. Thầy Thích Bảo Nguyên (15.02.2017)  
     •  ÁI DIỆT LÀ KHỔ DIỆT. Thầy thích Bảo Nguyên. (13.02.2017)  
     •  LỜI ƯỚC NGUYỆN CHÂN CHÍNH. Thầy Thích Bảo Nguyên (04.02.2017)  
     •  TU TẬP CHÁNH NIỆM TỈNH GIÁC 2. Thầy Thích Bảo Nguyên. (27.01.2017)  
     •  MÙA XUÂN BẤT DIỆT. Thầy Thích Bảo Nguyên (24.01.2017)  
     •  KINH PHÁP CÚ: PHẨM ĐAO TRƯỢNG [Kệ 135-140]. (16.01.2017)  
   
  TRANG : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ...[Next 5 of 36 pages] ...
     
 
   
 
   
Trang Chủ   |   Thư Ngỏ   |   Diễn Đàn   |   Liên hệ   |     Quản lý |  

 

©2012- Bản quyền thuộc GIỌT NẮNG CHƠN NHƯ
Email: banbientapgiotnangchonnhu@gmail.com
(Ghi rõ nguồn khi sử dụng tư liệu bài viết trong website này)