DANH MỤC
  • Thế sự
 
  • Chánh kiến
 
  • Giới luật
 
  • Đại tạng kinh Việt nam
 
  • Tìm hiểu kinh Nikaya
 
  • Dựng lại Chánh pháp
 
  • Nghiên cứu – Đối luận
 
  • Tham vấn – Hỏi đáp  
  • Thư viện
 
 
 
  Cập nhật ngày: 22/10/2016
 
  Cập nhật ngày: 23/08/2016
 
  Cập nhật ngày: 18/04/2016
 
  Cập nhật ngày: 25/03/2016
 
  Cập nhật ngày: 21/08/2015
 
  Cập nhật ngày: 02/04/2015
 
     
 
  • Thư viện thầy Thông Lạc
 
  • Danh mục trên Giọt Nắng Chơn Như.
 
  • Vấn đạo thầy Thích Bảo Nguyên
 
  • TV Chơn Như (YouTube)
 
  • Tu viện Chơn Như
 
  • Chơn Lạc
 
     
     THỐNG KÊ  
  Số người Online: 2  
  Số lượt truy cập: 61  
     
  Untitled Document
  Dựng lại Chánh pháp    
         
PHÁP TU THIỀN XẢ TÂM (12). Thầy Thích Bảo Nguyên.
Cập nhật ngày : 11.05.2017                                                         (Đã đọc :
135 lần )
TÂM BUÔNG XẢ AN LẠC GIẢI THOÁT
Thầy và quý phật tử có duyên lành sinh ra ở đời được gặp chánh pháp, để cuộc đời mình dứt mọi phiền não, đạt được giải thoát như Phật thì chúng ta phải vất vả chiến đấu với nghiệp lực nhân quả nhiều đời nhiều kiếp. Chúng ta phải vất vả, siêng năng hành trì đúng những lời Phật dạy thì sự nghiệp giải thoát của ta sẽ đến.
 
Chi tiết >>
 
PHÁP TU THIỀN XẢ TÂM (11). Thầy Thích Bảo Nguyên.
Cập nhật ngày : 29.04.2017                                                         (Đã đọc :
287 lần )

TU TẬP CHÁNH NIỆM TỈNH GIÁC - phần 2
“Có 5 pháp mê ngủ khi pháp khác tỉnh giác,
Có 5 pháp tỉnh giác khi pháp khác mê ngủ,
Chính có 5 việc làm đưa ta đến trần cấu,
Chính có 5 việc làm khiến ta được thanh tịnh”
 
Chi tiết >>
 
PHÁP TU THIỀN XẢ TÂM (10). Thầy Thích Bảo Nguyên.
Cập nhật ngày : 20.04.2017                                                         (Đã đọc :
454 lần )

CHIẾN THẮNG CHÍNH MÌNH
"Dầu tại bãi chiến trường
Thắng ngàn ngàn quân địch,
Tự thắng mình tốt hơn,
Thật chiến thắng tối thượng."
 
Chi tiết >>
 
NGƯỜI CƯ SĨ TU TẬP GIAI ĐOẠN 1. TL Thích Thông Lạc
Cập nhật ngày : 08.04.2017                                                         (Đã đọc :
284 lần )

"...Người trí thường biết rõ.
Chỉ luận việc hơn thua
Gần ác không tình nghĩa
Nên mau xa lánh họ
Như tránh con đường hiểm.”
 
Chi tiết >>
 
NGƯỜI SI MÊ CÓ 4 HẠNG. TL Thích Thông Lạc
Cập nhật ngày : 03.04.2017                                                         (Đã đọc :
274 lần )

Có người đi Đông đi Tây học hỏi cái này cái nọ, hiểu biết nhiều chuyện kim cổ, thời tiết, chính trị, văn học, khoa học, kiến trúc, hội họa, thi thơ v.v… có thể gọi người này là có tri kiến hoàn toàn nhưng những sự hiểu biết này vẫn khiến tâm họ luôn bất an đều được gọi là (người) phi phạm hạnh si mê hạng nhất.
 
Chi tiết >>
 
HÌNH ẢNH NGÀY VỀ CHÙA VẠN AN
Cập nhật ngày : 15.03.2017                                                         (Đã đọc :
550 lần )


Ngày 12 - 3 - 2017

NGÀY VỀ CHÙA VẠN AN
 
Chi tiết >>
 
PHÁP TU THIỀN XẢ TÂM (09). Thầy Thích Bảo Nguyên.
Cập nhật ngày : 09.03.2017                                                         (Đã đọc :
350 lần )


HÃY VƯỢT QUA CHÍNH MÌNH

“Đệ tử Gotama
Luôn luôn tự tỉnh giác
Bất luận ngày hay đêm
Thường tưởng niệm Phật đà”.
 
Chi tiết >>
 
PHÁP TU THIỀN XẢ TÂM (08). Thầy Thích Bảo Nguyên.
Cập nhật ngày : 11.02.2017                                                         (Đã đọc :
545 lần )

CHÁNH NIỆM TỈNH GIÁC 2
Ngày xưa đức Phật chỉ dùng từ “hộ trì các căn”, còn bây giờ chúng ta hiểu chính xác là “chánh niệm tỉnh thức”, có nghĩa là mình tỉnh thức trên sáu căn này. Khi mình tỉnh thức trên sáu căn này mà nó không hiểu rõ như thật các pháp “Đây là khổ”, “Đây là nguyên nhân của khổ”, “Đây là khổ diệt” “Đây là con đường đưa đến diệt khổ” thì cái tỉnh thức này nó vẫn là vô minh.
 
Chi tiết >>
 
TÌM HIỂU VỀ: TỈNH THỨC, TỈNH GIÁC. TL Thích Thông Lạc.
Cập nhật ngày : 09.02.2017                                                         (Đã đọc :
500 lần )

1- CHÁNH NIỆM TĨNH GIÁC là lối hành văn của người Trung Hoa còn lối hành văn của người Việt Nam thì dùng đảo ngược lại TĨNH GIÁC CHÁNH NIỆM.

2- Theo pháp hành văn của người Việt Nam thì TĨNH GIÁC trước rồi sau mới CHÁNH NIỆM. Cho nên khi đọc CHÁNH NIỆM TĨNH GIÁC là biết người ta dùng theo Hán văn, còn khi đọc TĨNH GIÁC CHÁNH NIỆM thì người ta biết dùng theo Việt văn. Cụm từ này chỉ có một nghĩa chứ không có hai nghĩa.
 
Chi tiết >>
 
MÙA XUÂN VĨNH CỬU. Trưởng lão Thích Thông Lạc
Cập nhật ngày : 30.01.2017                                                         (Đã đọc :
498 lần )

... Từ lâu, tâm hồn của quý thầy đã bị ngăn cách bởi không gian và thời gian của mùa xuân thế tục, cũng vì thế mà quý thầy đã lầm lạc nhận mùa xuân thế tục làm mùa xuân vui đẹp của đạo mà quên mất mình trong mùa xuân bất diệt, mùa xuân vĩnh cửu của đạo Phật...
 
Chi tiết >>
 
KỆ CHÚC XUÂN 2017. Thầy Thích Bảo Nguyên
Cập nhật ngày : 26.01.2017                                                         (Đã đọc :
470 lần )


Xuân đến xuân đi rồi già chết
Tinh tấn xả tâm diệt não phiền.
 
Chi tiết >>
 
PHÁP TU THIỀN XẢ TÂM (07). Thầy Thích Bảo Nguyên.
Cập nhật ngày : 05.01.2017                                                         (Đã đọc :
560 lần )

TỐT XẤU DO TÂM TẠO
Tâm giải thoát quả - Tâm giải thoát quả công đức.
...Tâm không còn giận hờn ai, không còn buồn phiền với ai nữa, tâm đó gọi là tâm giải thoát quả. Mục tiêu cứu cánh của đạo Phật là đạt được tâm giải thoát quả.
Khi giải thoát rồi, tâm mình không còn phiền não tham, sân, si, mạn, nghi thì chính tâm đó mới tạo ra vô lượng công đức lành cho ta. Đó gọi là tâm giải thoát quả công đức.
 
Chi tiết >>
 
PHÁP TU THIỀN XẢ TÂM (06). Thầy Thích Bảo Nguyên.
Cập nhật ngày : 16.12.2016                                                         (Đã đọc :
624 lần )
HÃY TỰ CỨU MÌNH THOÁT KHỔ
(1) Lời Phật dạy Vakkali (Kinh Tương Ưng):
- ...
- Ðã từ lâu, bạch Thế Tôn, con muốn đến để được thấy Thế Tôn. Nhưng thân con không đủ sức mạnh để được đến thấy Thế Tôn.
- Thôi vừa rồi, này Vakkali, có gì đáng thấy đối với cái thân hôi hám này. Này Vakkali, ai thấy Pháp, người ấy thấy Ta. Ai thấy Ta, người ấy thấy Pháp. Này Vakkali, đang thấy Pháp, là thấy Ta. Ðang thấy Ta, là thấy Pháp”.
 
Chi tiết >>
 
PHÁP TU THIỀN XẢ TÂM (05). Thầy Thích Bảo Nguyên.
Cập nhật ngày : 06.12.2016                                                         (Đã đọc :
624 lần )
CHÁNH NIỆM TỈNH GIÁC 4
- Tu tập điều khiển hơi thở theo pháp môn sổ tức quan, quán niệm hơi thở: hít vô thở ra đếm 1, hít vô thở ra đếm 2, đếm đến 10 rồi thì đếm lại từ đầu 1, 2,… tu như vậy là hoàn toàn sai pháp định niệm hơi thở Phật dạy. ...
- Khi tu hành, nếu không thân cận bậc thiện hữu tri thức, không thân cận các bậc chân nhân thì sẽ hiểu sai, tu sai pháp Phật là rất nguy hiểm. Pháp Phật dạy: “Hộ trì các căn, chánh niệm tỉnh giác, như lý tác ý”... Đừng có giữ cái tâm không. Ai mà giữ tâm không... là tu sai pháp của Phật.
 
Chi tiết >>
 
PHÁP TU THIỀN XẢ TÂM (04). Thầy Thích Bảo Nguyên.
Cập nhật ngày : 28.11.2016                                                         (Đã đọc :
710 lần )

QUÉT SẠCH TÂM MA

Ma là gì? Là chỉ cho những cái tâm cấu uế tham, sân, si, mạn, nghi, hơn thua, ích kỷ, ganh ghét, đố kỵ, hờn giận, gièm pha, chỉ trích, chê bai nói xấu lẫn nhau thì những hành động của tâm này gọi là ngoại ma...
Khi tưởng uẩn tái hiện những hình ảnh đã qua, những chuyện vui buồn trước đây mình giận dỗi người này, hơn thua người kia, đố kỵ người nọ. Bây giờ lâu lâu nhớ lại những hình ảnh đó, vì trong tâm mình còn vô minh tham, sân, si nên chấp vào nó nữa thì mình đau khổ. Những đau khổ đó là nội ma.
 
Chi tiết >>
 
TRANG : 1|2|3|4|5 ...[Next 5 of 16 pages] ...
 
 
   
Trang Chủ   |   Thư Ngỏ   |   Diễn Đàn   |   Liên hệ   |     Quản lý |  

 

©2012- Bản quyền thuộc GIỌT NẮNG CHƠN NHƯ
Email: banbientapgiotnangchonnhu@gmail.com
(Ghi rõ nguồn khi sử dụng tư liệu bài viết trong website này)