DANH MỤC
  • Thế sự
 
  • Chánh kiến
 
  • Giới luật
 
  • Đại tạng kinh Việt nam
 
  • Tìm hiểu kinh Nikaya
 
  • Dựng lại Chánh pháp
 
  • Nghiên cứu – Đối luận
 
  • Tham vấn – Hỏi đáp  
  • Thư viện
 
 
 
  Cập nhật ngày: 22/10/2016
 
  Cập nhật ngày: 23/08/2016
 
  Cập nhật ngày: 18/04/2016
 
  Cập nhật ngày: 25/03/2016
 
  Cập nhật ngày: 21/08/2015
 
  Cập nhật ngày: 02/04/2015
 
     
 
  • Thư viện thầy Thông Lạc
 
  • Danh mục trên Giọt Nắng Chơn Như.
 
  • Vấn đạo thầy Thích Bảo Nguyên
 
  • TV Chơn Như (YouTube)
 
  • Tu viện Chơn Như
 
  • Chơn Lạc
 
     
     THỐNG KÊ  
  Số người Online: 2  
  Số lượt truy cập: 19223  
     
  Untitled Document
  Dựng lại Chánh pháp    
         
HÌNH ẢNH NGÀY VỀ CHÙA VẠN AN
Cập nhật ngày : 15.03.2017                                                         (Đã đọc :
122 lần )


Ngày 12 - 3 - 2017

NGÀY VỀ CHÙA VẠN AN
 
Chi tiết >>
 
PHÁP TU THIỀN XẢ TÂM (09). Thầy Thích Bảo Nguyên.
Cập nhật ngày : 09.03.2017                                                         (Đã đọc :
174 lần )


HÃY VƯỢT QUA CHÍNH MÌNH

“Đệ tử Gotama
Luôn luôn tự tỉnh giác
Bất luận ngày hay đêm
Thường tưởng niệm Phật đà”.
 
Chi tiết >>
 
PHÁP TU THIỀN XẢ TÂM (08). Thầy Thích Bảo Nguyên.
Cập nhật ngày : 11.02.2017                                                         (Đã đọc :
408 lần )

CHÁNH NIỆM TỈNH GIÁC 2
Ngày xưa đức Phật chỉ dùng từ “hộ trì các căn”, còn bây giờ chúng ta hiểu chính xác là “chánh niệm tỉnh thức”, có nghĩa là mình tỉnh thức trên sáu căn này. Khi mình tỉnh thức trên sáu căn này mà nó không hiểu rõ như thật các pháp “Đây là khổ”, “Đây là nguyên nhân của khổ”, “Đây là khổ diệt” “Đây là con đường đưa đến diệt khổ” thì cái tỉnh thức này nó vẫn là vô minh.
 
Chi tiết >>
 
TÌM HIỂU VỀ: TỈNH THỨC, TỈNH GIÁC. TL Thích Thông Lạc.
Cập nhật ngày : 09.02.2017                                                         (Đã đọc :
372 lần )

1- CHÁNH NIỆM TĨNH GIÁC là lối hành văn của người Trung Hoa còn lối hành văn của người Việt Nam thì dùng đảo ngược lại TĨNH GIÁC CHÁNH NIỆM.

2- Theo pháp hành văn của người Việt Nam thì TĨNH GIÁC trước rồi sau mới CHÁNH NIỆM. Cho nên khi đọc CHÁNH NIỆM TĨNH GIÁC là biết người ta dùng theo Hán văn, còn khi đọc TĨNH GIÁC CHÁNH NIỆM thì người ta biết dùng theo Việt văn. Cụm từ này chỉ có một nghĩa chứ không có hai nghĩa.
 
Chi tiết >>
 
MÙA XUÂN VĨNH CỬU. Trưởng lão Thích Thông Lạc
Cập nhật ngày : 30.01.2017                                                         (Đã đọc :
371 lần )

... Từ lâu, tâm hồn của quý thầy đã bị ngăn cách bởi không gian và thời gian của mùa xuân thế tục, cũng vì thế mà quý thầy đã lầm lạc nhận mùa xuân thế tục làm mùa xuân vui đẹp của đạo mà quên mất mình trong mùa xuân bất diệt, mùa xuân vĩnh cửu của đạo Phật...
 
Chi tiết >>
 
KỆ CHÚC XUÂN 2017. Thầy Thích Bảo Nguyên
Cập nhật ngày : 26.01.2017                                                         (Đã đọc :
362 lần )


Xuân đến xuân đi rồi già chết
Tinh tấn xả tâm diệt não phiền.
 
Chi tiết >>
 
PHÁP TU THIỀN XẢ TÂM (07). Thầy Thích Bảo Nguyên.
Cập nhật ngày : 05.01.2017                                                         (Đã đọc :
418 lần )

TỐT XẤU DO TÂM TẠO
Tâm giải thoát quả - Tâm giải thoát quả công đức.
...Tâm không còn giận hờn ai, không còn buồn phiền với ai nữa, tâm đó gọi là tâm giải thoát quả. Mục tiêu cứu cánh của đạo Phật là đạt được tâm giải thoát quả.
Khi giải thoát rồi, tâm mình không còn phiền não tham, sân, si, mạn, nghi thì chính tâm đó mới tạo ra vô lượng công đức lành cho ta. Đó gọi là tâm giải thoát quả công đức.
 
Chi tiết >>
 
PHÁP TU THIỀN XẢ TÂM (06). Thầy Thích Bảo Nguyên.
Cập nhật ngày : 16.12.2016                                                         (Đã đọc :
503 lần )
HÃY TỰ CỨU MÌNH THOÁT KHỔ
(1) Lời Phật dạy Vakkali (Kinh Tương Ưng):
- ...
- Ðã từ lâu, bạch Thế Tôn, con muốn đến để được thấy Thế Tôn. Nhưng thân con không đủ sức mạnh để được đến thấy Thế Tôn.
- Thôi vừa rồi, này Vakkali, có gì đáng thấy đối với cái thân hôi hám này. Này Vakkali, ai thấy Pháp, người ấy thấy Ta. Ai thấy Ta, người ấy thấy Pháp. Này Vakkali, đang thấy Pháp, là thấy Ta. Ðang thấy Ta, là thấy Pháp”.
 
Chi tiết >>
 
PHÁP TU THIỀN XẢ TÂM (05). Thầy Thích Bảo Nguyên.
Cập nhật ngày : 06.12.2016                                                         (Đã đọc :
496 lần )
CHÁNH NIỆM TỈNH GIÁC 4
- Tu tập điều khiển hơi thở theo pháp môn sổ tức quan, quán niệm hơi thở: hít vô thở ra đếm 1, hít vô thở ra đếm 2, đếm đến 10 rồi thì đếm lại từ đầu 1, 2,… tu như vậy là hoàn toàn sai pháp định niệm hơi thở Phật dạy. ...
- Khi tu hành, nếu không thân cận bậc thiện hữu tri thức, không thân cận các bậc chân nhân thì sẽ hiểu sai, tu sai pháp Phật là rất nguy hiểm. Pháp Phật dạy: “Hộ trì các căn, chánh niệm tỉnh giác, như lý tác ý”... Đừng có giữ cái tâm không. Ai mà giữ tâm không... là tu sai pháp của Phật.
 
Chi tiết >>
 
PHÁP TU THIỀN XẢ TÂM (04). Thầy Thích Bảo Nguyên.
Cập nhật ngày : 28.11.2016                                                         (Đã đọc :
564 lần )

QUÉT SẠCH TÂM MA

Ma là gì? Là chỉ cho những cái tâm cấu uế tham, sân, si, mạn, nghi, hơn thua, ích kỷ, ganh ghét, đố kỵ, hờn giận, gièm pha, chỉ trích, chê bai nói xấu lẫn nhau thì những hành động của tâm này gọi là ngoại ma...
Khi tưởng uẩn tái hiện những hình ảnh đã qua, những chuyện vui buồn trước đây mình giận dỗi người này, hơn thua người kia, đố kỵ người nọ. Bây giờ lâu lâu nhớ lại những hình ảnh đó, vì trong tâm mình còn vô minh tham, sân, si nên chấp vào nó nữa thì mình đau khổ. Những đau khổ đó là nội ma.
 
Chi tiết >>
 
PHÁP TU THIỀN XẢ TÂM (03). Thầy Thích Bảo Nguyên.
Cập nhật ngày : 20.11.2016                                                         (Đã đọc :
709 lần )


CHÁNH NIỆM TỈNH GIÁC 3.

...Ý thức phải có trí mới làm chủ được, ý thức giác ngộ được sự thật khổ, nguyên nhân của khổ, giác ngộ được các pháp sinh diệt vô thường, giác ngộ được lý nhân quả duyên hợp duyên tan. Do giác ngộ được các sự thật này thì ý thức chúng ta mới làm chủ, không dính mắc, và khi không dính mắc thì sự trói buộc do kiết sử phiền não không tác động được. Đó là ý thức làm chủ...
 
Chi tiết >>
 
HÌNH ẢNH HÀNH HƯƠNG VỀ QUÊ PHẬT
Cập nhật ngày : 09.11.2016                                                         (Đã đọc :
893 lần )


MỘT SỐ HÌNH ẢNH
THẦY THÍCH BẢO NGUYÊN HÀNH HƯƠNG VỀ QUÊ PHẬT.
 
Chi tiết >>
 
PHÁP TU THIỀN XẢ TÂM (02). Thầy Thích Bảo Nguyên.
Cập nhật ngày : 30.10.2016                                                         (Đã đọc :
783 lần )

CHỚ CÓ TIN.
...Hạnh phúc hay đau khổ là do chính tâm ta tạo ra. Không có ai đem đến hạnh phúc hay đau khổ cho ta, chỉ có ta tự làm cho ta hạnh phúc, và cũng chỉ có ta làm cho ta đau khổ. Đó là một thực tế nhân quả rất công bằng...
 
Chi tiết >>
 
PHÁP TU THIỀN XẢ TÂM (01). Thầy Thích Bảo Nguyên.
Cập nhật ngày : 22.10.2016                                                         (Đã đọc :
1736 lần )

CHÁNH NIỆM TỈNH GIÁC VÀ TỈNH THỨC

"Ai thấy Pháp là người đó thấy Ta.
Ai thấy Ta là người đó thấy Pháp.
Đang thấy Pháp là đang thấy Ta.
Đang thấy Ta là đang thấy Pháp".
(Lời đức Phật).
 
Chi tiết >>
 
MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ THẦY BẢO NGUYÊN
Cập nhật ngày : 18.09.2016                                                         (Đã đọc :
1185 lần )MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ THẦY BẢO NGUYÊN
ĐI DU HÓA - CHÁNH PHÁP, THIỀN XẢ TÂM.
 
Chi tiết >>
 
TRANG : 1|2|3|4|5 ...[Next 5 of 16 pages] ...
 
 
   
Trang Chủ   |   Thư Ngỏ   |   Diễn Đàn   |   Liên hệ   |     Quản lý |  

 

©2012- Bản quyền thuộc GIỌT NẮNG CHƠN NHƯ
Email: banbientapgiotnangchonnhu@gmail.com
(Ghi rõ nguồn khi sử dụng tư liệu bài viết trong website này)